DIGITALE ENERGISKILTE HOS BOLIGFORENINGEN ØSTERBO I VEJLE

Energiforbrug er for de fleste beboere “usynligt”. Med dette redskab viser vi “det usynlige” energiforbrug for derigennem at give overblik over forbruget og besparelsespotentialet for den enkelte beboer — og vi kan løbende inspirere beboerne til besparelser. ØsterBo benytter Flexcom til forbrugsregnskaber, energivisualisering på hjemmesiden samt til lokal visning direkte i lejemålene.

Måler valg

Målertype