Beboere & bestyrelser

Med en løsning fra BA technologies sikres afdelingen en korrekt individuel afregning af forbruget.

Moderne fjernaflæsnings-teknologi sikrer rettidig aflæsning af forbrugsmålere og fuld dokumentation for forbruget i perioden.

Løsningen er åben og fleksibel og kan derfor skabe merværdi for afdelingen, idet det opsamlede data kan anvendes til flere formål.

Displays:

  • Visualisering af energi og indeklima i lejemål
  • Beboerinformation
  • Navneskilte på døre og postkasser

Beboer log-in

  • Visualisering af energiforbrug
  • Responsivt og kundetilpasset
  • Integreret i beboer-portal

Adfærd / Samarbejde

  • Synliggørelse og tilgængelighed
  • Dialog og samarbejde
  • Gode råd om energi og adfærd

Cases