Drift & Service

Vi skaber overblik. Også det store overblik over afdelingernes samlede forbrug, og afkølingen på alle varmecentraler.

Ressource Administration er en detaljeret registrering af energiforbruget, hvor vi hurtigt opdager, hvis målinger fra afdelingens hovedmålere indikerer fejl eller viser et særligt højt forbrug af el, vand eller varme.

Hver måned leveres en energirapport, som gør det muligt for drift og service at følge op på energien og økonomien.

Afkøling af fjernvarme

 • Overvågning af ressourceforbrug
 • Alarm ved forbrugsafvigelser
 • Digital varmemester
 • Integration med fjernaflæsning

Månedsrapport

 • Dynamisk driftsinformation
 • Dynamisk ledelsesinformation
 • Rapportering til afdelingsbestyrelse
 • Fokusrapporter på delområder, eksempslvis byggesag

Grønne regnskaber

 • Administration af energi og økonomi
 • Data til energimærkning
 • Sammenligning af bygninger
 • Grøn profilering